ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

featured Photo
ទទួលបានការបញ្ចុះថ្លៃសិក្សាពិសេស ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

ទទួលបានការបញ្ចុះថ្លៃសិក្សាពិសេស ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ---------------------------- 📝ចះឈ្មោះចូលរៀនតាមអនឡាញជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ចូលអាន

featured Photo
បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ (BA)

សារបែបនេះអាចត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាគំរូសារអេឡិចត្រូនិករបស់សាលា ហើយត្រូវបានប្រើដើម្បីជូនដំណឹងទំនាក់ទំនងចូលរួមការសន្ទនាប្រកបដោយអត្ថន័យជាមួយពួកគេ និងផ្តួចផ្តើមទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុង។

ចូលអាន

featured Photo
សេចក្តីជូនដំណឹង ការដាក់ពាក្យចូលរៀនតាមអនឡាញ និង ថ្ងៃចូលបវេសនកាលថ្មី សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី៣ និងឆ្នាំទី៤ ឆមាសទី១ នៅថ្ងៃទី១៤ មិថុនា ២០២១

សូមជម្រាបដំណឹងជូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ថា ថ្ងៃសិក្សាចុងក្រោយសម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី២ និងទី៣ ឆមាស២ គឺថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ថ្ងៃចូលបវេសនកាលថ្មី សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំតី៣ និងឆ្នាំទី៤ ឆមាស១ គឺថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ចូលអាន

featured Photo
សិក្ខាសាលា ស្តីពី ការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅឧត្តមសិក្សា

ព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ផ្សាយផ្ទាល់ពីសាលសហសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន

ចូលអាន

featured Photo
ការស្រាវជ្រាវ នៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

តើវាជារឿងល្អទេដែលបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿន?

ចូលអាន